کيف دوربين DSLR شانه آويز

کيف هايي که براي دوربين هاي DSLR استفاده ميشوند از برزنت ضد آب ساخته شده. ترجيحا در بدنه کيف ها جهت ضد ضربه کردن کيف ها از فوم استفاده ميشود . کيف هاي دوربين هاي DSLR حداقل جاي يک دوربين به همراه لنز + شارژر را دارد.
اين کيف ها به سه دسته : کوله , دوشي , کمري تقسيم مي شوند.

از قیمت

0 تومان

تا قیمت

10000000 تومان

انتخاب برند

وضعیت محصول

Canon

NB 0070

بدون گارانتي : 75,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Jmary

J-1093A

بدون گارانتي : 105,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

Adaptor 14Z Zoom Camera Bag

شرکتي : 110,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

ALFA

بدون گارانتي : 110,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

Advanced Shoulder Bag I

بدون گارانتي : 110,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

FS-1430

بدون گارانتي : 120,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

BIIN II 21

بدون گارانتي : 130,000 تومان

افزودن به سبد خرید

SAFROTTO

YL-4 S

بدون گارانتي : 130,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

CANON BAG

بدون گارانتي : 140,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

Adaptor 22

بدون گارانتي : 145,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

Advanced Shoulder Bag III - MB MA-SB-3

بدون گارانتي : 145,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

Advanced Shoulder Bag II - MB MA-SB-2

بدون گارانتي : 145,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Aerfeis

NB 0211

: 160,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Benro

کيف زوم CoolWalker Z10

بدون گارانتي : 165,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Benro

کيف زوم شانه آويز Ranger Z20

بدون گارانتي : 168,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Aerfeis

1574

بدون گارانتي : 170,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

Adaptor 25

شرکتي : 175,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

Oslo 25 Camera Bag

بدون گارانتي : 175,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Lowepro

Lowepro Toploader Zoom 50 AW II

بدون گارانتي : 175,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Safrotto

کيف شانه آويز YL7-L

بدون گارانتي : 175,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

شانه آويز YL7-S

بدون گارانتي : 175,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Aerfeis

NB 0313

بدون گارانتي : 175,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Aerfeis

NB 0311

بدون گارانتي : 175,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

UP-Rise II 15Z

بدون گارانتي : 180,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Benro

کيف حمل آويز متوسط اس 20 / Beyond S20

بدون گارانتي : 185,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

UP-Rise II 16Z

بدون گارانتي : 186,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

UP-Rise II 22

بدون گارانتي : 189,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

BIIN II 25

بدون گارانتي : 190,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Benro

کيف حمل آويز متوسط اس 30 / Beyond S30

بدون گارانتي : 198,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

VEO 37

بدون گارانتي : 225,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

Heralder 16Z

بدون گارانتي : 270,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

Heralder 17Z

بدون گارانتي : 310,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

VGP 13 چمدان آلومينيومي

بدون گارانتي : 320,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

SUPREME 37F

بدون گارانتي : 480,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

SUPREME 40F

بدون گارانتي : 590,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

SUPREME 46F

بدون گارانتي : 710,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

SUPREME 53F

بدون گارانتي : 950,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

Up-Rise II 33

ناموجود

افزودن به سبد خرید

David

WD-213

ناموجود

افزودن به سبد خرید

David

WD-210

ناموجود

افزودن به سبد خرید

David

WD-215

ناموجود

افزودن به سبد خرید

David

WD-214

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Aerfeis

NB 0310

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Vanguard

ZIIN 12Z

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Vanguard

ZIIN 14

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Vanguard

ZIIN 14Z

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Aerfeis

NB 0070

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Naneu

Correspondent C150

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Aerfeis

NB 0074

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Canon

Canon 0071

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Aerfeis

NB 0240

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

کيف زوم شانه آويز بنرو Beyond Z10

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

کيف حمل آويز کوچک Beyond S10

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

کيف زوم مدل Beyond Z10

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Vanguard

ZIIN 21

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Canon

1414

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

کيف حمل آويز SUNNY 10

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

کيف دوربين Ranger S10

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Aerfeis

NB 0241

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Canon

AS 1415

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Canon

NB 0180

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

CW S10

ناموجود

افزودن به سبد خرید

LOGIC CASE

SLRC-200-BLACK

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Vanguard

VANGUARD

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

کيف دوربين Ranger S20

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

کيف آويز CoolWalker S10

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

کيف زوم مدل Beyond Z20

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Vanguard

ZIIN 25

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Vanguard

Reno 22

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Vanguard

Oslo 15

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Vanguard

Oslo 14Z

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

کيف حمل آويز متوسط U10

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

کيف زوم CoolWalker Z20

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

کيف آويز CoolWalker S20

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Aerfeis

NB 0111

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Gallop

Gallop 10 Photo Bag

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Safrotto

شانه آويزH301

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Safrotto

شانه آويزH302

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

Holester S - MB-H-LS

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

Cool Walker S20

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Canon

AS 1429

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Aerfeis

کيف حمل آويز NB 0072

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

کيف دوربين Ranger S30

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

کيف زوم شانه آويز Ranger Z30

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

کيف زوم مدل Beyond Z30

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

کيف حمل آويز SUNNY 20

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

Solo IV - MB SH - 4BB

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

Manfrotto Advanced Holster M (Medium) - MB MA-H-M

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

Vivace 30 - MB SV-H-30

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

Amica 30 - MB SV-SB-30BI

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

Amica 20 - MB SV-SB-20BI

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Jmary

J-1092A

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

CW S30

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

کيف آويز CoolWalker S30

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

Shoulder Bag DSLR - MB NX-SB-II

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

کيف زوم Ranger Z40

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

کيف زوم CoolWalker Z30

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Canon

کيف حمل آويز AS 1428

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

Amica 40 - MB SV-SB-40BI

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

MB MA-SB-5 Shoulder bag V

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Safrotto

شانه آويز YLD-1

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

Manfrotto Advanced Holster L (Large) - MB MA-H-L

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

Advanced Shoulder Bag VI - MB MA-SB-6

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Naneu

Correspondent C500

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

Holester L - MB-H-L

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

Amica 50 - MB SV-SB-50BI

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

Holster Plus 30 Professional bag

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Vanguard

VOJO 28

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Vanguard

QUOVIO 36

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Vanguard

QUOVIO 41

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Vanguard

QUOVIO 48

ناموجود

افزودن به سبد خرید

فروشگاه مرکزی کانن

پیگیری سفارشات

درباره فروشگاه مرکزی کانن

سیاست ها و راهبردها


فروشگاه مرکزی کانن

گیلان - رشت - خیابان لاکانی - روبروی بانک ملی - فروشگاه مرکزی کانن

بخش فروش : 33239498-013

بخش فروش : 33244314-13

تعمیرات پرینتر : 33252914-13

تعمیرات دوربین : 33223767-13

instagram/canonpersia

telegram.me/canonpersiacenter

تمامی حقوق محفوظ و در اختیار فروشگاه مرکزی کانن می باشد
فروشگاه مرکزی کانن - فروش انواع دوربین عکاسی دیجیتال , انواع کیف دوربین ,سه پایه عکاسی و فیلمبرداری و سایر تجهیزات دوربین همچنین تعمیرات حرفه ای دوربین عکاسی
استفاده از هر قسمتی از اطلاعات این پایگاه اطلاع رسانی بدون مجوز کتبی ازفروشگاه مرکزی کانن ممنوع میباشد

طراحی و اجرا از استودیو وبلیزیا