>

سه پايه و تک پايه دوربين

سه پايه و تک پايه دوربين

هدها

تک پايه ها

سه پايه هاي عکاسي

سه پايه هاي ويديويي

از قیمت

0 تومان

تا قیمت

10000000 تومان

انتخاب برند

وضعیت محصول

UNIMAT

MINI TRIPOD D-808

بدون گارانتي : 28,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Tripod

Flexible Gorilla Tripod Small

بدون گارانتي : 38,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Tripod

Flexible Gorilla Tripod Medium

: 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Somita

سه پايه WT3520

بدون گارانتي : 68,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Benro

T660 EX

بدون گارانتي : 120,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Weifeng

WF 3642

بدون گارانتي : 120,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

Compact Aluminum Monopod

بدون گارانتي : 150,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Benro

بال هد کوچک BH0

بدون گارانتي : 175,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

Compact Aluminum Monopod Advanced Black

بدون گارانتي : 180,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

Espod CX 203AP

بدون گارانتي : 180,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Tripod

DIGIPOD 688

بدون گارانتي : 180,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Tripod

DIGOPOD 688

بدون گارانتي : 180,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

Espod CX 204AP

بدون گارانتي : 190,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Benro

A48T

بدون گارانتي : 190,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

MM290A4 290 Aluminum Monopod

بدون گارانتي : 190,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Benro

پن هد سه محوره HD1

بدون گارانتي : 210,000 تومان

افزودن به سبد خرید

BEIKE

سه پايه BK-304

شرکتي : 220,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

ESPOD CX 204 AGH

بدون گارانتي : 235,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Benro

هد ويديويي هيدروليک s2

بدون گارانتي : 240,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

679B Three Section Monopod Black

بدون گارانتي : 250,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Benro

150FBR0

بدون گارانتي : 280,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

680B Compact Monopod

بدون گارانتي : 290,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

Espod CX 234AGH

بدون گارانتي : 295,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Benro

هد ويديويي هيدروليک S4

بدون گارانتي : 315,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Benro

B0

بدون گارانتي : 325,000 تومان

افزودن به سبد خرید

BEIKE

سه پايه 620

شرکتي : 349,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Benro

هد ويديويي هيدروليک حرفه اي S6

بدون گارانتي : 440,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Benro

A1573 FS2

بدون گارانتي : 540,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Benro

A350 FHD1

بدون گارانتي : 560,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Benro

هد ويديويي هيدروليک حرفه اي S8

بدون گارانتي : 665,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Benro

A2573 FS4

بدون گارانتي : 750,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Benro

A3573 FS6

بدون گارانتي : 950,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

Espod CX 204AP

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Vanguard

Espod CX 234AP

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Vanguard

ESPOD CX 204AP

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

A673TH8

ناموجود

افزودن به سبد خرید

velbon

سه پايه EX630

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Somita

W3110A

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Gando

مونوپاد حرفه اي همراه با لنز کيليپسي

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Fotopro

Flexible RM 100-1 Tripod

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Gando

Classic 2015 Monopod

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Scope

سه پايه ST-3520

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

بند سه پايه MT190CXPRO4 Carbon Fiber Tripod

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Hama

تک پايه کوهنوردي 4103

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Somita

WT 3560

ناموجود

افزودن به سبد خرید

velbon

تک پايه Ultra Stick M40

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

PIXI EVO Mini Tripod White

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

PIXI EVO Mini Tripod Black

ناموجود

افزودن به سبد خرید

velbon

تک پايه RUP-L40

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Jmary

Tripod KP-2264

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Hama

Traveller Mini Pro

ناموجود

افزودن به سبد خرید

velbon

تک پايه Ultra Stick L50

ناموجود

افزودن به سبد خرید

velbon

تک پايه Ultra Stick V50

ناموجود

افزودن به سبد خرید

velbon

تک پايه Ultra Stick M50

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Hama

Profil Duo II Tripod

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

709 Digi Tabletop Tripod with Ballhead

ناموجود

افزودن به سبد خرید

velbon

سه پايه EX-888

ناموجود

افزودن به سبد خرید

velbon

تک پايه RUP-L43 II

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Weifeng

WF6663

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Vanguard

Espod CX 233AP

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Kingjoy

MP-408FL

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

209 Tabletop Tripod with 492 Micro Ball Head Kit

ناموجود

افزودن به سبد خرید

velbon

تک پايه Ultra Stick R50

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

پن هد سه محوره HD2

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Vanguard

Espod CX 233AGH

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

C28T

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Hama

Traveller Compact Pro

ناموجود

افزودن به سبد خرید

BEIKE

سه پايه 470

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

681B Professional 3-Section Aluminum Monopod

ناموجود

افزودن به سبد خرید

DJI

Dji OSMO Part 3 Tripod

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

MK Compact Advanced Aluminum Tripod White

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

A0350Q0

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

A1980T

ناموجود

افزودن به سبد خرید

velbon

Videomate 638 Aluminum Tripod

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

Compact Advanced Aluminum Tripod MKCOMPACTADV-WH

ناموجود

افزودن به سبد خرید

SLIK

PRO-400DX

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Verta

سه پايه 6903

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

682B Pro Self Standing Monopod with Retractable Legs

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

MK Compact Advanced Aluminum Tripod Black

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

A500-FHD2

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

A1680TB0

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

A1570-FB1

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

A4580F

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

A1340Q1

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

A1682T-B0

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

MK293A4-D3Q2 Aluminum Tripod 4S with 3-Way Pan Head

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

MK293A4-A0RC2

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

MK290XTA3-BHUS 290 Xtra Aluminum Tripod with Ball Head

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

A3580T

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

MK290XTA3-3WUS 290 Xtra Aluminum Tripod with 804 3-Way Pan/Tilt Head

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

MKBFRA4-BH

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

MK290DUA3-3WUS 290 Dual Aluminum Tripod with 3-Way Pan/Tilt Head

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

MK190XPRO3-3W Aluminum Tripod With 3-Way Pan Tilt Head

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

Mk055xpro3-3w

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

MK190XPRO4-3W Aluminum Tripod With 3-Way Pan Tilt Head

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

MT190CXPRO3 Carbon Fiber Tripod

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Manfrotto

MVH500A Fluid Drag Video Head with MVT502AM Tripod and Carry Bag

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Samurai

Tripod DX999

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Sachtler

ACE tripod for DSLR

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Benro

A674TH10

ناموجود

افزودن به سبد خرید

>

سه پايه و تک پايه دوربين

فروشگاه مرکزی کانن

پیگیری سفارشات

درباره فروشگاه مرکزی کانن

سیاست ها و راهبردها


فروشگاه مرکزی کانن

گیلان - رشت - خیابان لاکانی - روبروی بانک ملی - فروشگاه مرکزی کانن

بخش فروش : 33239498-013

بخش فروش : 33244314-13

تعمیرات پرینتر : 33252914-13

تعمیرات دوربین : 33223767-13

instagram/canonpersia

telegram.me/canonpersiacenter

تمامی حقوق محفوظ و در اختیار فروشگاه مرکزی کانن می باشد
فروشگاه مرکزی کانن - فروش انواع دوربین عکاسی دیجیتال , انواع کیف دوربین ,سه پایه عکاسی و فیلمبرداری و سایر تجهیزات دوربین همچنین تعمیرات حرفه ای دوربین عکاسی
استفاده از هر قسمتی از اطلاعات این پایگاه اطلاع رسانی بدون مجوز کتبی ازفروشگاه مرکزی کانن ممنوع میباشد

طراحی و اجرا از استودیو وبلیزیا