>

تجهيزات جانبي عکاسي و فيلم برداري

>

باطري و شارژر دوربين

باطري و شارژر دوربين

باطري دوربين

شارژر باطري

از قیمت

0 تومان

تا قیمت

10000000 تومان

انتخاب برند

وضعیت محصول

Olympus

Li-10b

: 0 تومان

افزودن به سبد خرید

Nikon

باطري EN-EL10

بدون گارانتي : 35,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Nikon

باطري EN-EL11

بدون گارانتي : 35,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Nikon

باطري EN-EL20

بدون گارانتي : 35,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Nikon

باطري EN-EL9a

بدون گارانتي : 35,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Nikon

شارژر(MH-27 (EL20

بدون گارانتي : 35,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Nikon

شارژر(MH-64 (EL11

بدون گارانتي : 35,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Nikon

شارژر(MH-62 (EL8

بدون گارانتي : 35,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Nikon

شارژر(MH-61 (EL5

بدون گارانتي : 35,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Nikon

شارژر(MH-23 (EL19

بدون گارانتي : 35,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Nikon

EN-EL8

بدون گارانتي : 35,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Camelion

باطري NB-4L

بدون گارانتي : 35,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

شارژر باطري 11L

بدون گارانتي : 35,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

شارژر باطري 7L

بدون گارانتي : 35,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

شارژر باطري 9L

بدون گارانتي : 35,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

شارژر باطري 4L

بدون گارانتي : 35,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

شارژر باطري 6L

: 35,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

شارژر باطري 8L

: 35,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

شارژر باطري CB-5L

: 35,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

شارژر باطري 10L

بدون گارانتي : 45,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Camelion

باطري NB-7L

بدون گارانتي : 45,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

NB-10L

يک سال گارانتي : 45,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Nikon

EN-EL5

سه ماه : 45,000 تومان

افزودن به سبد خرید

SONY

NP-FG1

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

SONY

FC11

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

SONY

NP-BD1

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

SONY

NP-BG1

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

SONY

NP-BN1

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Samsung

SLB-07A

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

SONY

NP-FS21

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Olympus

Li-80b

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

SONY

NP-BG1

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Fujifilm

FUNP100

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Fujifilm

NP-120

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Fujifilm

NP-140

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Fujifilm

NP-150

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Fujifilm

NP40

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Fujifilm

NP50

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Fujifilm

NP70

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Fujifilm

FS11

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Fujifilm

NP-80

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Casio

NP110

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Samsung

SLB-10A

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Samsung

SLB-11A

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Samsung

BP70A

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Samsung

SLB-1137

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Olympus

Li-70b

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Olympus

Li-60b

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Olympus

Li-42b

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Casio

NP-120

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Samsung

NP20

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Casio

NP60

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Samsung

BP-1030

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Samsung

BP88A

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Samsung

SLB-0737

بدون گارانتي : 48,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Nikon

باطري EN-EL19

بدون گارانتي : 55,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

Pisen BP-511

: 55,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

LP-E8

سه ماه : 55,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Nikon

شارژر(MH-25 (EL15

بدون گارانتي : 55,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

شارژر کانن (مشابه اصل) باطري LP-E8 (cde:0851) l

سه ماه : 55,000 تومان

افزودن به سبد خرید

HM

AC-VQ200

بدون گارانتي : 65,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

باطري NB-2LH

: 65,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

شارژر باطري LC-E5

: 65,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

شارژر باطري LC-E6

: 65,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

باطري NB-7L

يک سال گارانتي : 65,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

شارژر باطري E12

بدون گارانتي : 65,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

باطري NB-8L

بدون گارانتي : 65,000 تومان

افزودن به سبد خرید

SONY

NP-FM50

بدون گارانتي : 80,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Samsung

LSB - 110

بدون گارانتي : 80,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Samsung

SM320

بدون گارانتي : 80,000 تومان

افزودن به سبد خرید

SONY

NP-FH50

بدون گارانتي : 80,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Nikon

باطري EN-EL12

بدون گارانتي : 85,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

باطري LP-E8

بدون گارانتي : 85,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

LP-E10

بدون گارانتي : 85,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Fujifilm

FV100

بدون گارانتي : 90,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

NB-13L

بدون گارانتي : 95,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Nikon

EN-EL14

سه ماه : 95,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Olympus

BLM1

بدون گارانتي : 95,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

باطري LP-E12

بدون گارانتي : 95,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Nikon

باطري EN-EL15

بدون گارانتي : 95,000 تومان

افزودن به سبد خرید

SONY

باطري NP-F970

بدون گارانتي : 120,000 تومان

افزودن به سبد خرید

SONY

باطري NP-FV100

بدون گارانتي : 130,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

OSMO Battery

بدون گارانتي : 220,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Vanguard

Dji OSMO Intelligent Battery Charger

بدون گارانتي : 240,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

باطري LP-E6

اصلي بدون گارانتي : 295,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Canon

باطري NB-4L

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Hama

NB-4L

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Canon

باطري NB-5L

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Canon

باطري NB-9L

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Canon

باطري NB-11L

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Canon

باطري NB-6L

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Camelion

باطري NB-11L

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Hama

NB-8L

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Camelion

باطري دوربين NB-8L

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Hama

NB-7L

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Olympus

Li-50b

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Olympus

Li-90b

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Fujifilm

NP-85

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Fujifilm

FNP60

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Hama

LP-E5

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Canon

باطري LP-E5

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Canon

باطري BP-511A

ناموجود

افزودن به سبد خرید

Camelion

باطري LP-E6

ناموجود

افزودن به سبد خرید

>

تجهيزات جانبي عکاسي و فيلم برداري

>

باطري و شارژر دوربين

فروشگاه مرکزی کانن

پیگیری سفارشات

درباره فروشگاه مرکزی کانن

سیاست ها و راهبردها


فروشگاه مرکزی کانن

گیلان - رشت - خیابان لاکانی - روبروی بانک ملی - فروشگاه مرکزی کانن

بخش فروش : 33239498-013

بخش فروش : 33244314-13

تعمیرات پرینتر : 33252914-13

تعمیرات دوربین : 33223767-13

instagram/canonpersia

telegram.me/canonpersiacenter

تمامی حقوق محفوظ و در اختیار فروشگاه مرکزی کانن می باشد
فروشگاه مرکزی کانن - فروش انواع دوربین عکاسی دیجیتال , انواع کیف دوربین ,سه پایه عکاسی و فیلمبرداری و سایر تجهیزات دوربین همچنین تعمیرات حرفه ای دوربین عکاسی
استفاده از هر قسمتی از اطلاعات این پایگاه اطلاع رسانی بدون مجوز کتبی ازفروشگاه مرکزی کانن ممنوع میباشد

طراحی و اجرا از استودیو وبلیزیا